Showing 1–15 of 46 results

2,800 ฿

ชื่อสินค้า TIMO BOLL TJ ประเภทด้ามจับ FL ราคา 2,800.- ค […]

1,800 ฿

    ชื่อสินค้า TIMO BOLL J ประเภทด้ามจับ FL ราคา 1 […]

ไม้ปิงปอง

HARIMOTO TOMOKAZU INNERFORCE ALC

5,900 ฿

ไม้ที่ฮาริโมโตใช้ ไม้ที่ได้มีการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ To […]

4,600 ฿

ไม้เปล่า ALC ประเภทไม้บุก สร้างสมดุลที่ดี และนุ่มนวล ด้ […]

3,800 ฿

ไม้บุก HADRAW SR เป็นไม้ 7 ชั้น ที่มีการตอบสนอง อย่ารงร […]

3,000 ฿

ไม้บุก HADRAW SK เป็นไม้ 7 ชั้น สำหรับผู้เล่นสไตล์บุก ใ […]

3,800 ฿

ไม้บุก HADRAW VR เป็นไม้ 5 ชั้น สำหรับผู้เล่นสไตล์บุกแบ […]

3,000 ฿

ไม้บุก HADRAW VK เป็นไม้ 5 ชั้น สำหรับผู้เล่นตีแบบธรรมช […]

3,800 ฿

ไม้ HADRAW SHIELD ด้ามจับไม้จีนโดดเด่นในด้านการบุกและรั […]

4,600 ฿

ไม้บุก GARAYDIA ALC ด้ามจับไม้สากล  ด้ามจับไม้สากล ผลิต […]

6,900 ฿

ไม้บุก GARAYDIA ZLC ด้ามจับไม้สากล ไม้ที่มีการตอบสนอง อ […]

4,600 ฿

ไม้บุก GARAYDIA ด้ามจับไม้สากล ไม้ที่เร็วที่สุด มีคาร์บ […]

ไม้ปิงปอง

XSTAR IV (ไม้สากล Butterfly)

1,300 ฿

ไม้สำหรับผู้ต้องการเริ่มตีปิงปองขั้นพื้นฐาน ด้ามจับแบบส […]

2,100 ฿

ไม้บุก ของนักกีฬาชาย MAZE ผู้ถนัดมือซ้าย เหมาะสําหรับนั […]

2,900 ฿

ไม้สากล ที่นักกีฬาชาย KONG LINGHUI ใช้ในการแข่งขัน ด้าม […]